Spoločnosť EASTNET, s.r.o. je partnerom mnohých potredných dodávateľov technológií pre ochranu súkromia a na základe uvedeného v spolupráci so zadávateľom pripraví riešenie šité na mieru tak, aby určené priestory boli odolné voči nechcenému nahrávaniu rozhovorov, odpočúvaniu cez stenu, diaľkového odpočúvania cez okna, resp. prostredníctvom GSM/RF ploštíc. Principiálny popis: Priestor vieme zabezpečiť v požadovanej úrovni: Ochrna pre nechcenym hlasovým nahrávaním v priestore Ochrana pred nechceným nahravaním prostredníctvom mobilných telefónov Ochrana pred zachytením zvuku prostredníctvom vibračného odchytu z okien miestnosti Ochrana pre zachytením zvuku cez steny chráneného priestoru Ochana pred GSM/RF/DATA tokmi odchádzajúcimi z chráneného priestoru Ochrana pred vstupom do cháneného priestoru s mobilným telefónom resp. nahrávacím zariadením Bližie informácie: Keďže sa jedná o citlivu záležitosť, neváhajte nás kontaktovať pre získanie bližších informácií resp. pre dohodnutie konzultačného stretnutia.

Určenie:

Špeciálne systémy

CERTIFIKÁTY SLUŽBY KONTAKT RIEŠENIA O SPOLOČNOSTI
ENGLISH LANGUAGE
Copyright by EASTNET, s.r.o.  © 2016