SkyWall 100
Antidronové riešenia môžeme rozdeliť do viacerých podskupín: o Detekčné systémy dronov (mikrofónové systémy do vzdialenosti niekoľko desiatok metrov) o Identifikačné systémy dronov (Radarové a Elektrooptické systémy pre jednoznačnú identifikáciu dronov   do vzdialenosti 3-4 km) o Eliminačné systémy dronov (Frekvenčné jammery, záchytné systémy a pod. do vzdialenosti 1,5 - 2 km)

Anti UAV (Dronové) Riešenia

CERTIFIKÁTY SLUŽBY KONTAKT RIEŠENIA O SPOLOČNOSTI
ENGLISH LANGUAGE
Copyright by EASTNET, s.r.o.  © 2016
DroneGuard   ELI - 4030