Mestské časti: Chránenie organizovaným podujatí Mobilná prevencia pred lietajúcimi dronmi Trvalá ochrana priestoru
Štadióny: Zabránenie vstupu drona do priestoru „ bezletová zóna“

Určenie:

SkyWall 100 – systém pre fyzické zachytenie drona “narušiteľa”. Principiálny popis: Systém SkyWall 100  je technologické zariadenie, ktoré na princípe stlačeného plynu vymetie voči dronu projektyl, ktorý počas fázy letu uvolní zachytavajúcu sieť a dron zachytí. Projektily sú vo verzii s padákom a bez padáku. Výhody riešenia: Nízke riziko poškodenie zachyteného drona (forénzne vyšetrovanie drona) Možnosť operovania nad zastavaným uzemím (padákové klesanie) Účinné proti všetkým typom dornov Bezpečné použitie v RF/GPS zamorenom prostredí Všetky komponenty projektilu sú fixne pripojené k padákoveému systému

Základné možnosti využitia

Letiská: Mobilné riešenie pre operatívne použitie v prípade           narušenia letovej zóny Hranice alebo otvorené rozsiahle oblasti: Zabránenie ďalšiemu letu s kontrabadom, resp. z tovarom           ktorý podlieha kontrole Eliminácia letu dronov v pásme bezletovej zóny

SkyWall 100

CERTIFIKÁTY SLUŽBY KONTAKT RIEŠENIA O SPOLOČNOSTI
ENGLISH LANGUAGE
Copyright by EASTNET, s.r.o.  © 2016