ELI 4030 – funkčnou definíciou je poskytovať včasné varovanie a ochranu na dostatočnú vzdialenosť proti dronom. Je určený pre rozsahy: Nad 2km* detekčný dosah pre veľmi malé,           nízko a pomaly letiace objekty Nad 1km optické rozoznanie pre miniatúrne drony           a kvadrikoptéry  Nad 2km** dosah efektívneho rušenia 

Základné možnosti využitia

Letiská: Trvalá výstraha v okolí ATC pred narušením „sterilného“           prostredia Prinútenie drona pristáť alebo sa vrátiť späť Hranice alebo otvorené rozsiahle oblasti: Okamžitá výstraha pred vstupom do chráneného           priestoru Zabrániť dronu vstúpiť do chráneného priestoru a vytvoriť si           dlhší reakčný čas Prinútenie drona pristáť alebo sa vrátiť späť
Mestské časti: Chránenie dočasných pracovísk Kontinuálna prevencia pred lietajúcimi dronmi Trvalá ochrana priestoru Detekcia dronov Dočasná prevencia Prevzatie kontroly nad dronom
Štadióny: Zabránenie vstupu drona do priestoru „ bezletová zóna“ Prinútenie drona pristáť alebo sa    vrátiť späť
Princíp systému:

Určenie:

DroneGuard ELI - 4030

CERTIFIKÁTY SLUŽBY KONTAKT RIEŠENIA O SPOLOČNOSTI
ENGLISH LANGUAGE
Copyright by EASTNET, s.r.o.  © 2016